A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền ý nghĩa ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931-26/3/2018

Hòa chung trong không khí sôi động của thanh niên cả nước hướng về ngày kỉ niệm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hôm nay nhân dịp Liên đội trường Tiểu học Vạn Thọ 1 long trọng tổ chức ngày hội thiếu nhi khỏe, tiến bước lên Đoàn thay mặt cho các đồng chí đoàn viên chi đoàn Trường Tiểu học Vạn Thọ 1 tôi xin được cùng toàn thể các em ôn lại trang sử vẻ vang hào hùng của sự ra đời và quá trình lớn mạnh của Đoàn ta.

Hòa chung trong không khí sôi động của thanh niên cả nước hướng về ngày kỉ niệm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hôm nay nhân dịp Liên đội trường Tiểu học Vạn Thọ 1 long trọng tổ chức ngày hội thiếu nhi khỏe, tiến bước lên Đoàn thay mặt cho các đồng chí đoàn viên chi đoàn Trường Tiểu học Vạn Thọ 1 tôi xin được cùng toàn thể các em ôn lại trang sử vẻ vang hào hùng của sự ra đời và quá trình lớn mạnh của Đoàn ta.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam dưới Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

1. Ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26/3

Cuối tháng 3 nǎm 1931, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ hai tại Sài Gòn, dưới sự chủ toạ của Tổng bí thư Trần Phú. Hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ cấp bách và tǎng cường thành phần công nhân trong Đảng. Cũng tại Hội nghị này, nhận thấy vai trò của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp cách mạng nên đã đề ra quyết định "Cần kíp tổ chức ra Cộng sản thanh niên Đoàn" và chỉ thị cho các tổ chức Đảng ở các địa phương quan tâm đến việc xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên. Từ đó Đoàn TNCS Đông Dương ra đời. Qua các giai đoạn của Cách mạng, tổ chức này trải qua các tên gọi như: Đoàn thanh niên dân chủ, Đoàn thanh niên phản đế, Đoàn thanh niên cứu quốc, Đoàn thanh niên lao động và ngày nay là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng đất nước, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình. Từ ngày 23 đến ngày 25/3/1961, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đoàn đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn.

2. Lịch sử ra đời của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn.

Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở.

Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.

Cùng chung với tuổi trẻ cả nước chào mừng kĩ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chi Đoàn Trường Tiểu học Vạn Thọ 1 cũng đã hăng hái tích cực tham gia các phòng trào do các cấp các ngành tổ chức như: Hội giảng giáo viên giỏi cấp Huyện, tham gia lễ phát động tháng thanh niên, trồng cây xanh, vệ sinh bia chiến thắng, tham gia ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân, tổ chức ngày hội thiếu nhi khỏe, tiến bước lên Đoàn cho toàn thể học sinh trong trường….cùng với Xã Đoàn Vạn Thọ tham gia hội nghị giao lưu kết nghĩa giữa Xã đoàn Vạn Thọ, Xã đoàn Đại Lãnh, Xã đoàn Vạn Thạnh và Chi Đoàn Đồn Biên Phòng Đầm Môn.

 

 

                                                                                                         Người viết

                                                                                                       Đinh Văn Nha


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan