02/11/20  Tin của trường  12
Ngày 30/10/2020,  Liên đội Trường Tiểu học Vạn Thọ 1 đã tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2020 – 2021
 12/10/20  Tin của trường  16
Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng.