TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN THỌ 1

   Địa chỉ:  Cổ Mã - Vạn Thọ - Vạn Ninh - Khánh Hòa

Email:  c1vtho1.vn@khanhhoa.edu.vn

Điện thoại: 02583.938.049

Hiệu trưởng: Trần Văn Khang

 

Trường Tiểu học Vạn Thọ 1, được tách ra từ trường Tiểu học Vạn Thọ vào đầu năm học 2008-2009 theo quyết định số 244/ QĐ – UBND của Ủy ban nhân dân Huyện Vạn Ninh, ngày 03/7/2008.

Trường nằm cạnh đường quốc lộ 1A, ở phía bắc Vạn Ninh:

- Phía Đông giáp biển Đông

- Phía Tây giáp Núi

- Phía Nam giáp Hồ chứa nước Hoa Sơn

- Phía Bắc giáp chân đèo Cổ Mã là cửa ngõ đón đầu của khu du lịch Vân Phong.

Với diện tích 14.585 m2 ­. Trường chỉ có 08 lớp, thuộc hạng III, ở vùng nông thôn đời sống kinh tế của nhân dân địa phương gặp nhiều khó khăn chủ yếu là nghề nông và đánh bắt nhỏ, lẻ điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tất cả hoạt động giáo dục của nhà trường, tuy nhiên chỉ có một điểm trường vì vậy công tác quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch năm học có nhiều thuận lợi và đặc biệt trường có Chi bộ Đảng sinh hoạt với 11 đảng viên thật sự có hiệu quả rất tốt trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết.

Trong những  năm học tới, định hướng chung của nhà trường là ra sức rèn luyện  phấn đấu, hoàn thiện để từng bước xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Biện pháp cụ thể là tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, "Đổi mới công tác quản lý", nâng cao chất lượng dạy và học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của nhà trường, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục để huy động các nguồn lực và tranh thủ sự đầu tư của nhà nước để xây dựng nhà trường.

Trường Tiểu học Vạn Thọ 1