02/05/18  Tin của trường  267
Ba liên đội tiểu học Vạn Thọ 1, TH Vạn Thọ 2, THCS Lương Thế Vinh đại diện cho 3 liên đội tiến hành Tổ chức mô hình điểm Công tác Đội “ Ngày hội toàn thắng” năm học 2017-2018 sáng vào ngày 27/4/2018, tại liên đội TH Vạn Thọ 1. Với sự tham gia của các đại biểu xã đoàn Vạn Thọ, ban giám hiệu ba ...