• Ban_sao_cua_Ban_sao_cua_Ban_sao_cua_Bac_Ho_kinh_yeu__1__a90a42679b
  • Ban_sao_cua_Ban_sao_cua_Ban_sao_cua_Bac_Ho_kinh_yeu_fc3b515085
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Tiết chào cờ đầu tuần không những định hướng cho việc tổ chức các hoạt động trong một tuần học mới mà còn nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho học sinh; góp phần giáo dục đạo đức nhân cách, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.Trong thời gian qua, để nâng cao hiệu quả của tiết chào cờ đầu tuần, ban giám hiệu Trường Tiểu học ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1